Initiatiefnemers

De werkgroep vanuit Atletiek Vereniging Haaksbergen bestaat uit Ben van Sark, Andrea Hofsté, Ramon Veneboer, Han ten Dam en Marloes Klumpers. Zij hebben 3 jaar lang in de avonduren gewerkt aan het bedenken t/m de realisatie van dit project (onbezoldigd).

De werkgroep wil graag hierbij de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage aan dit project: Het bestuur en de medewerkers van Stichting Groot Scholtenhagen voor de constructieve samenwerking en het team van LEADER Zuid-West Twente voor advies en ondersteuning .

V.l.n.r. Ben van Sark, Ramon Veneboer, Marloes Klumpers, Han ten Dam en Andrea Hofsté